Privacybeleid

Middels het gebruik en toegang tot deze website geeft u aan kennis genomen te hebben en in te stemmen met het onderstaande privacybeleid. Indien u niet instemt met dit beleid, vragen wij u geen gebruik te maken van deze website. Het Bedrijf kan dit beleid te allen tijde herzien, middels actualisatie van dit bericht. Uw gebruik na deze wijzigingen betekent dat u de gewijzigde termen accepteert. Controleer deze termen regelmatig op veranderingen. Dit beleid is bedoeld om u te helpen begrijpen hoe Newell Rubbermaid Inc., dochtermaatschapppijen en geaffilieerde merken ("Newell Rubbermaid", "wij", of "ons") de door u op onze website geleverde informatie verzamelt, gebruikt en bewaart.

Persoonlijke gegevens

Als u een Newell Rubbermaid website bezoekt, kunt u dit in het algemeen doen zonder enige persoonlijke informatie af te staan. Er zijn echter gevallen waarin we u kunnen vragen om uw persoonlijke gegevens. Zo zullen we bijvoorbeeld af en toe online enquêtes houden om de behoeften en het profiel van onze bezoekers beter te begrijpen. Daarnaast kunnen we u mogelijk persoonlijke informatie vragen, als u zich registreert voor aanvullende informatie betreffende onze producten en diensten, intekent voor een nieuwsbrief, of ons een vraagt stelt. Zelfs als u ervoor kiest de gevraagde informatie niet te geven, kunt u nog steeds het grootste gedeelte van de Newell Rubbermaid website bezoeken, maar u kunt mogelijkerwijze geen gebruik maken van bepaalde opties, aanbiedingen en diensten. In het geval u van gedachten verandert of als u persoonlijke informatie wilt actualiseren of verwijderen (zoals uw postcode), zullen wij ons uiterste best doen de door u geleverde persoonlijke gegevens te corrigeren, te actualiseren of te verwijderen. U kunt dit doen door contact op te nemen met één van de onderstaande contactpunten.

Bestellingen

Als u een bestelling voor een product plaats, moeten we uw naam, e-mailadres, postadres, nummer en vervaldatum van uw creditcard weten. Deze persoonlijke informatie is vereist zodat we uw bestelling kunnen behandelen en uitvoeren, een bevestiging van bestelling of verzending kunnen verzenden en uw op de hoogte kunnen houden van de status van uw bestelling. Alle Internet-transacties met Newell Rubbermaid worden uitgevoerd op een veilige server die de informatie van uw creditkaart versleutelt, zodat deze niet door onbevoegde derde partijen gelezen kan worden. Newell Rubbermaid nieuwsbrieven. Als u uw persoonlijke informatie met ons deelt en inschrijft op een e-maillijst van een bepaald bedrijf, zullen we u op de lijst van dat bedrijf plaatsen om e-mails te ontvangen betreffende productwijzigingen, speciale aanbiedingen, belangrijk nieuws en nieuwe producten van dat bedrijf, evenals andere dochterbedrijven van Newell Rubbermaid. Als u geen e-mails wenst te ontvangen, neem dan contact op met de onderstaande contactpunten.

Gebruik van persoonlijke gegevens

Persoonlijke informatie, geleverd door gebruikers van 13 jaar of ouder, kan eventueel door Newell Rubbermaid en haar dochterbedrijven gebruikt worden voor marketing- en reclamedoeleinden. Newell Rubbermaid zal de op deze site ingevoerde persoonlijke informatie niet zonder uw toestemming aan derde partijen verhuren, verkopen of anderszins verspreiden, tenzij wettelijk vereist of aan u medegedeeld ten tijde van verzameling van de gegevens. Als u ons toestemming geeft uw informatie te delen met andere bedrijven, kunnen we deze informatie delen met bedrijven die producten en diensten aanbieden waarin u mogelijkerwijze geïnteresseerd kunt zijn. Deze bedrijven kunnen dan direct contact met uw opnemen met aanbiedingen voor producten of monsters, persoonlijke aanbiedingen en informatie, of uw mening vragen over producten en programma's waarvan zij denken dat ze u interesseren. Terwijl wij alle redelijke inspanningen betrachten om de vertrouwelijkheid van uw informatie te verzekeren, is Newell Rubbermaid niet aansprakelijk voor enigerlei informatie verkregen dankzij fouten in de verzending of onbevoegde handelingen van derde partijen. Newell Rubbermaid behoudt het recht voor dit beleid of enig ander beleid of praktijk te wijzigen of te actualiseren, met redelijke berichtgeving aan de gebruikers van haar website. Elke wijziging of actualisatie wordt onmiddellijk effectief na berichtgeving op de Newell Rubbermaid site. Statistische of opgetelde niet-persoonlijke informatie over onze gebruikers kan met onze adverteerders, zakenpartners, sponsors en andere derde partijen gedeeld worden. Deze gegevens worden gebruikt om de inhoud van de Newell Rubbermaid website aan te passen, om een betere ervaring aan onze gebruikers te kunnen bieden.

Cookies en IP-tracking

Deze site kan cookies voor administratieve doeleinden gebruiken. Indien u om enige reden geen gebruik wenst te maken van de voordelen van cookies, kunt u uw browser zo instellen zodat deze niet geaccepteerd worden, hoewel dit sommige functies van de Newell Rubbermaid website uit kan schakelen of onbruikbaar kan maken. Deze website kan uw IP-adres of domeinnaam detecteren voor interne controle van bezoekersaantallen en bandbreedte, of om onze website anderszins te kunnen beheren. Er wordt geen persoonlijke informatie verzameld, we volgen slechts het gebruikspatroon van onze verschillende gebruikers voor het aanbieden van een betere service en inhoud, gebaseerd op opgetelde of statistische herziening van gebruikspatronen.

Speciale gevallen

Newell Rubbermaid behoudt het recht voor gebruikersinformatie in speciale gevallen vrij te geven, als we denken dat de vrijgave van deze informatie noodzakelijk is ter identificatie, voor het contact opnemen of juridische stappen ondernemen tegen iemand die schade veroorzaakt of interfereert met (al dan niet bedoeld of onbedoeld) onze eigendomsrechten, andere gebruikers van de Newell Rubbermaid website of ieder ander die nadeel heeft van zulke activiteiten. We kunnen zonder berichtgeving aan u persoonlijke informatie vrijgeven als antwoord op een dagvaarding of als we in goed vertrouwen geloven dat de wet of de reactie op een noodsituatie dit vereist.

Beleid t.a.v. kinderen

Newell Rubbermaid moedigt de controle en deelname van ouders en verzorgers in de online activiteiten van hun kinderen aan. Tenzij u een website bekijkt die specifiek gericht is op kinderen, dient geen informatie verstuurd te worden naar deze site door gebruikers van 13 jaar of jonger en gebruikers jonger dan 13 jaar zonder toestemming voor inschrijving bij nieuwsbrieven, clubs of activiteiten. Daarnaast hebben de gebruikers jonger dan 18 jaar geen toestemming aankopen te doen en deel te nemen aan wedstrijden, tenzij deze specifiek gericht zijn aan kinderen. Waar dit van toepassing is, kan Newell Rubbermaid u ter naleving van dit beleid vragen uw leeftijd te bevestigen.

Newell Rubbermaid verzamelt naar eigen weten geen informatie over bezoekers jonger dan 13 jaar en levert geen persoonlijk identificerende informatie van deze bezoekers aan derde partijen, om wat voor reden dan ook. Bezoekers jonger dan 13 jaar hebben geen toestemming directe marketingberichten van Newell Rubbermaid of derde partijen te ontvangen.

Links naar sites

Wees ervan bewust dat onze website links kan bevatten naar websites van derde partijen. Deze sites vallen niet onder het toezicht van Newell Rubbermaid en we zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud of het privacybeleid van deze sites, noch voor de links op die sites.

Materiaal op deze site

Het materiaal op deze site kan onderworpen zijn aan één of meer Amerikaanse patenten, onder licentie van Applied Interact LLC gebruikt. Nummer 4.745.468, 4.876.592, 4.926.255, 5.034.807, 5.057.915, 5.128.752, 5.227.874, 5.249.044, 5.283.734, 5.368.129, 5.508.731, 5.697.844, 5.713.795, 5.759.101, 5.916.024, 6.443.840.

Contactinformatie:

Vragen over dit privacybeleid dienen gericht te worden aan:
E-Business Team
Newell Rubbermaid, Inc.
29 East Stephenson Street
Freeport, IL 61032
privacy@newellco.com

Vragen over onze producten dienen niet aan dit adres gericht te worden en zullen niet beantwoord worden.

Als u wilt dat uw e-mailadres uit onze database verwijderd wordt, stuur dan een email naar optout@newellco.com en typ het woord "Remove" in de onderwerpregel.

Gebruik deze contactinformatie alleen voor correspondentie betreffende juridische zaken en privacybeleid. Voor alle andere inlichtingen, zie het gedeelte Contact op onze homepage.